Εναρκτήρια Διακρατική Συνάντηση Εταίρων του έργου ADULATION

Η Εναρκτήρια Διακρατική Συνάντηση Εταίρων  του έργου ADULATION διεξήχθη την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020. Λόγω της πανδημίας του ιού Covid-19, η συνάντηση έγινε διαδικτυακά με χρήση της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων ZOOM.  Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγιναν παρουσιάσεις για τους οργανισμούς-εταίρους καθώς και τη συμβολή τους στο έργο. Τα πνευματικά προϊόντα του έργου καθώς και οι σχετικές δραστηριότητες παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν. Επίσης, έχουν συμφωνηθεί τα επόμενα βήματα για το μέλλον του έργου, καθώς και η επόμενη συνάντηση.

Το έργο «ADULATION- Εκπαίδευση Ενηλίκων για Κοινωνική Αλλαγή» αποσκοπεί στην κάλυψη της ανάγκης των εκπαιδευτών ενηλίκων για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη με έμφαση στις ικανότητες για την υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής ενηλίκων στην κοινωνία.

Το έργο ADULATION προωθεί την ενεργό συμμετοχή των πολιτών μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων δημιουργώντας ευκαιρίες κατάρτισης για τους εκπαιδευτές ενηλίκων. Οι επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων θα εισαχθούν σε καινοτόμα εργαλεία και μεθοδολογίες για να διασφαλίσουν ότι οι ενήλικες και οι ηλικιωμένοι με λιγότερες ευκαιρίες μπορούν να είναι ενεργοί πολίτες και εθελοντές. Η ευρύτερη συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία αποτελεί τη βάση για κοινωνική αλλαγή και μπορεί να επηρεάσει χώρες και περιοχές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το έργο ADULATION στοχεύει επίσης στη δραστηριοποίηση οργανισμών σε διεθνές επίπεδο  για τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας και την εφαρμογή βελτιώσεων στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

 260 total views,  1 views today