Ποια είναι η πολιτική διάσταση της εκπαίδευσης ενηλίκων;

Σε αυτό το πνευματικό προϊόν, εξετάζεται η πολιτική διάσταση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, και πιο συγκεκριμένα η ενσωμάτωση της πολιτικής διάστασης στην εργασία εκπαιδευτών ενηλίκων στις χώρες των εταίρων – Κύπρος, Βέλγιο, , Ουγγαρία και Ιταλία.. Η πολιτική διάσταση του μοντέλου που ακολουθείται περιλαμβάνει τις ακόλουθες ικανότητες: Σύνδεση πολιτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Ενσωμάτωση πολιτικών αξιών και […]

 120 total views

Ανάρτηση στην πλατφόρμα EPALE

Μια νέα ανάρτηση έχει δημοσιευθεί στο ιστολόγιο της EPALE. «Το έργο  ADULATION (ακρωνύμιο το οποίο αναφέρεται επίσης σε θαυμασμό ή έπαινο) στοχεύει στην προώθηση της συμμετοχής των ενηλίκων και των ηλικιωμένων μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η άμεση ομάδα στόχος είναι εκπαιδευτές ενηλίκων και κοινοτήτων. Η τελική ομάδα στόχος είναι ενήλικες και ηλικιωμένοι εκπαιδευόμενοι με λιγότερες […]

 120 total views

Η ερευνητική μελέτη έχει αρχίσει

Οι εταίροι του έργου ADULATION δουλεύουν στην μελέτη και έρευνα για τη δημιουργία της Ερευνητικής Μελέτης «Η πολιτική διάσταση της εργασίας των εκπαιδευτών ενηλίκων στην Κύπρο, το Βέλγιο, την Ουγγαρία και την Ιταλία». Οι γενικοί στόχοι, που καθοδηγούν όλους τους εταίρους του έργου σε όλες τις ερευνητικές τους δραστηριότητες, είναι οι εξής: Συμβολή στην ποιοτική […]

 57 total views

Εναρκτήρια Διακρατική Συνάντηση Εταίρων του έργου ADULATION

Η Εναρκτήρια Διακρατική Συνάντηση Εταίρων  του έργου ADULATION διεξήχθη την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020. Λόγω της πανδημίας του ιού Covid-19, η συνάντηση έγινε διαδικτυακά με χρήση της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων ZOOM.  Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγιναν παρουσιάσεις για τους οργανισμούς-εταίρους καθώς και τη συμβολή τους στο έργο. Τα πνευματικά προϊόντα του έργου καθώς και οι […]

 259 total views