Ποια είναι η πολιτική διάσταση της εκπαίδευσης ενηλίκων;

Σε αυτό το πνευματικό προϊόν, εξετάζεται η πολιτική διάσταση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, και πιο συγκεκριμένα η ενσωμάτωση της πολιτικής διάστασης στην εργασία εκπαιδευτών ενηλίκων στις χώρες των εταίρων – Κύπρος, Βέλγιο, , Ουγγαρία και Ιταλία..

Η πολιτική διάσταση του μοντέλου που ακολουθείται περιλαμβάνει τις ακόλουθες ικανότητες:

  1. Σύνδεση πολιτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
  2. Ενσωμάτωση πολιτικών αξιών και πεποιθήσεων στο πλαίσιο της εργασίας των εκπαιδευτών ενηλίκων και κοινοτήτων,
  3. Υποστήριξη των εκπαιδευομένων στην ανάπτυξη της πολιτικής σκέψης,
  4. . Εφαρμογή δημοκρατικών αρχών και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σε αυτήν την έρευνα, πρώτα διερευνώνται οι έννοιες της ιδιότητας του πολίτη και της εκπαίδευσης των πολιτών. . Στη συνέχεια, θα βρείτε μια ανάλυση του πλαισίου της ΕΕ για την πολιτική αγωγή και την εκπαίδευση ενηλίκων, την περιγραφή των πλαισίων εκπαίδευσης ενηλίκων κάθε εταίρου μαζί με τις πολιτικές διαστάσεις και τις ικανότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τις ικανότητες των εκπαιδευτικών ενηλίκων για τις πολιτικές διαστάσεις, δίνοντας έτσι τη βάση για το επόμενο βήμα: την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού του έργου ADULATION.

Το παράρτημα στο τέλος αυτής της έρευνας απαριθμεί τις καλές πρακτικές που έχει συλλέξει κάθε εταίρος ως σχετικά παραδείγματα ενσωμάτωσης των πολιτικών διαστάσεων και καινοτόμων μεθόδων στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη ερευνητική μελέτη του έργου ADULATION.

 121 total views,  1 views today